• Zwroty i reklamacje

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:


- pisemnie na adres: KRA ul. Ostródzka 83, 54-116 Wrocław;


- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@recepturka.pl

Szczegóły dotyczące reklamacji znajdują się w Regulaminie sklepu.